Luktsanering

Lukter och oönskade dofter finns överallt, och graden av lukt som den mänskliga näsan kan skilja sig från person till person. Oavsett vilken grad av lukt finns det en lösning. Aktivt syre är en mycket effektiv metod som doseras i mycket små koncentrationer. Vissa känner till det som ozon.

Aktivt syre har använts under årtionden inom industrin och funkar! Det verkar genom att reagera med de ämnen som finns i luften som orsakar lukt. När dessa luktämnen bryts ner försvinner även lukten.

Om lukten orsakas av bakterier eller andra mikroorganismer som mögel, kan aktivt syre även användas för att sanera dessa och därmed eliminera källan till lukten. Det är dock alltid viktigt att undersöka orsaken till lukten för att få ett långsiktigt bra resultat.

Vi på Vädra har många års erfarenhet av hur du kan uppnå ett bra luktreduktionsresultat och i många fall kan lukten försvinna helt. Under normala förhållanden räcker bara några minuters luktsanering med aktivt syre och i vissa fall något längre tid. Detta beror storleken på utrymmet som behöver saneras, hur intensiv lukten är samt vilken kapacitet på luftsanerare som används.

Du är välkommen att höra av dig till oss för råd och tips inför ditt inköp av Vädra - vi är säker på att du blir nöjd!