Luktfri avluftning från fettavskiljare


När fettsansamlingar bryts ner av bakterier i en anaerob miljö avges svavelväten, en korrosiv gas som kännetecknas genom en kraftig illaluktande gas som ofta jämförs med ruttna ägg. Bildandet av svavelväte medför såväl risker för frätskador i ledningar och risker ur arbetsmiljösynpunkt.
Istället för att fördröja bakterietillväxt och kamouflera dålig lukt angriper ozonet källan till lukten. Bakterier och mikroorganismer reduceras effektivt och således förhindras uppkomsten av illaluktande ämnen. Lukter kommer direkt att reduceras och luften som behövs för att generera ozon tas direkt från omgivningen. Driftkostnaden är låg, endast några hundralappar per år i energiförbrukning.

ACT-3000P:

  • Tar bort dålig lukt och instängdhet
  • Reducerar förekomst av mikroorganismer
  • Låg driftkostnad
  • Inget behov av kontinuerlig påfyllning

Om ACT-3000

ACT-3000 nyttjar naturens egen metod, aktivt syre, för att ta bort lukt och rena luften. Aktivt syre är antibakteriellt och eliminerar effektivt lukt och mögel utan att lämna några kemiska biprodukter Luften blir naturligt frisk och fräsch.

För mer information om användningsområdet kontakta Ozonetech.