Effektiv luktsanering efter brand


Majoriteten av alla bränder som sker äger rum i bostäder och skadorna är ofta förödande. Brandrök förstör lösöre och stora värden går förlorade. Inte minst ovärderliga minnen. Dock är inte allt som blivit brandskadat bortom räddning. Med hjälp av ozonsanering reduceras kvarvarande lukt efter brand och räddar luktskadade saker. Lukten kamoufleras inte utan ozonet angriper direkt källan. Ozonet tränger in i porösa material som textiler, möbler och tapeter där det effektivt bryter ned djupt sittande föreningar som avger lukt.

ACT-3000

  • Kan vid behov monteras i ett låsbart rack för att förhindra otillbörlig åtkomst
  • Tar bort dålig lukt och mögel
  • Förhindrar mögel och mögellukt vi regelbunden användning
  • Reducerar förekomst av mikroorganismer (bakterier, virus etc.) i luften

Om ACT-3000

ACT-3000 nyttjar naturens egen metod, aktivt syre, för att ta bort lukt och rena luften. Aktivt syre är antibakteriellt och eliminerar effektivt lukt och mögel utan att lämna några kemiska biprodukter. Luften blir naturligt frisk och fräsch.

För mer information om användningsområdet kontakta Ozonetech.